Problemen oplossen met Remote Fitting

Krijg begeleiding bij het oplossen van veelvoorkomende problemen bij het gebruik van Aanpassing op Afstand voor een vergadering op afstand met uw hoorzorgprofessional.

Ik kan alleen mezelf zien - er is geen videostream van mijn hoorzorgprofessional

  1. Laat uw hoorzorgprofessional weten dat u ze niet kunt zien. Uw hoorzorgprofessional zal proberen de videoverbinding te vernieuwen.
  2. Wacht even - meestal wordt de videostream automatisch hersteld

Wat moet ik doen als ik een telefoontje krijg tijdens de Remote Fitting-sessie ?

We raden u aan om telefoongesprekken af te wijzen tijdens de Remote Fitting-sessie

Wat moet ik doen als mijn internetverbinding plotseling niet meer werkt?

Pogingen om opnieuw verbinding te maken gebeuren automatisch. Als de verbinding niet tot stand komt, heeft u de mogelijkheid om de vergadering te beëindigen.

Tijdens een vergadering verliet ik de Bernafon App en keerde er weer naar terug. Heeft dat enige invloed?

Als uw Bernafon App niet actief is, kan uw hoorzorgprofessional u niet zien en kan het lijken alsof u een verbindingsprobleem hebt.

Ik heb problemen met het gesprek met mijn hoorzorgprofessional, bijv. de video is instabiel

Dit komt waarschijnlijk door een instabiele internetverbinding. Probeer het bezoek te herhalen met een betere internetverbinding.

De vergadering eindigde plotseling zonder wederzijds akkoord met mijn hoorzorgprofessional

Probeer opnieuw verbinding te maken met het bezoek of neem contact op met uw hoorzorgprofessional.

De instellingen in mijn hoortoestellen kunnen niet worden hersteld

  1. Controleer of Bluetooth® is ingeschakeld op uw apparaat
  2. Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen plaatst of dat uw oplaadbare hoortoestellen volledig zijn opgeladen
  3. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen gekoppeld zijn met uw telefoon of tablet
  4. Download de Bernafon App

De app controleert of uw hoortoestellen in orde zijn. In sommige gevallen gaat de app naar de herstelmodus en worden uw hoortoestellen bijgewerkt met de nieuwste instellingen van uw hoorzorgprofessional. Volg de aanwijzingen in de app. Als u de instellingen in uw hoortoestellen nog steeds niet kunt herstellen, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.