Zo koppelt u de RC-A afstandsbediening met uw hoortoestellen

Als u uw hoortoestellen aansluit op een afstandsbediening, kunt u het volume en het programma van uw hoortoestellen en andere apparaten aanpassen.

Voordat u begint

Voordat u uw afstandsbediening kunt gebruiken met uw hoortoestellen, moeten de apparaten gekoppeld worden.

U kunt ervoor kiezen om de afstandsbediening te koppelen met één hoortoestel of met twee hoortoestellen tegelijk. Als je je hoortoestellen één voor één koppelt, moet je het koppelproces herhalen voor het tweede hoortoestel.

De afstandsbediening kan maximaal twee hoortoestellen tegelijk bedienen. Nadat u twee hoortoestellen aan de afstandsbediening hebt gekoppeld, worden ze allebei tegelijk aangepast.

Meer informatie over RC-A afstandsbediening

Hoortoestellen koppelen met iPhone

1

Controleer de batterijen in uw afstandsbediening.

Druk op een willekeurige knop om te controleren of het statuslampje brandt.

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het statuslampje snel wanneer er op een knop wordt gedrukt. Vervang in dat geval de batterijen.

2

Start uw hoortoestellen opnieuw op om ze in de koppelstand te zetten.

Zet uw hoortoestellen uit en weer aan.

  • Open voor hoortoestellen met wegwerpbatterijen de batterijlade
  • Schakel oplaadbare hoortoestellen uit door de onderste knop van elk hoortoestel drie seconden ingedrukt te houden Zet ze vervolgens weer aan door twee seconden op de onderste knop van elk hoortoestel te drukken. U kunt ze ook in de oplader doen en er dan weer uithalen.
3

Tijdens het koppelingsproces.

  • Sluit voor hoortoestellen met wegwerpbatterijen de batterijlade
  • Schakel oplaadbare hoortoestellen in door de onderste knop van elk hoortoestel twee seconden ingedrukt te houden

De hoortoestellen zijn nu klaar om verbonden te worden met de SoundClip-A. U heeft nu drie minuten om het koppelen te voltooien.

4

Wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

Als u de afstandsbediening gebruikt om uw hoortoestellen aan te passen, hoort u een geluidje om te bevestigen dat de handeling is uitgevoerd.

U kunt uw hoortoestellen met de afstandsbediening bedienen tot op een afstand van 1,8 meter.

5

Hoortoestellen ontkoppelen van de afstandsbediening.

Om de afstandsbediening met verschillende hoortoestellen te gebruiken, moet je alle andere koppelingen verwijderen.

Om de huidige koppeling te wissen, houd je de drie knoppen vijf seconden lang ingedrukt.

Wanneer het statuslampje op de afstandsbediening gedurende 10 seconden constant groen brandt, is het verwijderen van de koppeling succesvol.