Hoortoestellen ontkoppelen van Apple apparaten

Uw iPhone, iPad of Mac-computer uw hoortoestellen of andere apparaten laten vergeten kan handig zijn. Soms kunnen verbindingsproblemen worden opgelost door de paringen op uw Apple apparaat te wissen en opnieuw te koppelen.

Een koppeling wissen op een iPhone of iPad

1

Controleer op uw Apple-apparaat of Bluetooth® is ingeschakeld.

Ga naar > Instellingen > Bluetooth.

2

Selecteer het apparaat dat u wilt ontkoppelen.

Ga naar > Instellingen > Toegankelijkheid > Gehoorapparaten.

Tik op Vergeet dit apparaat.

Een koppeling wissen op een Mac-computer

1

Open op uw macOS-computer Systeeminstellingen onder het Apple-menu.

Selecteer het Apple-pictogram linksboven in het scherm en navigeer naar Systeeminstellingen.

2

Navigeer naar Hoortoestellen.

Ga naar Systeeminstellingen > Toegankelijkheid > Horen > Hoortoestellen.

3

Vind uw hoortoestellen

Selecteer uw hoortoestellen op het scherm Hoortoestellen.

Selecteer Dit apparaat vergeten.